פעילות חינוכית לבתי הספר - כללי

כללי


חוויה של למידה רקע כללי

קהל המבקרים במוזיאון כולל את תלמידי בתי הספר של הרצליה מכיתות ד', ו', ח'. כל ביקור מהווה יחידת לימוד עצמאית אך במקביל, מהווה חלק אינטגרלי מסיפור היסטורי מורכב ומתפתח.

תכנית פעילויות מאתגרת וחווייתית, שתוכנה משלב בין תכני המוזיאון ותכני הלימוד בביה"ס, מועברת לתלמידים באמצעות הצוות המקצועי של מדריכי ומתנדבי המוזיאון. מגוון נושאי התוכן רחב, וכולל סוגיות כגון: תהליך הפיכתה של הרצליה ממושבה לעיר,  מימוש יעדי הציונות בהרצליה, השפעתם של אירועים ארציים על הרצליה בראשית ימיה ועוד. תהליך העמקת החוויה הלימודית מועצם באמצעות חשיפה למוצגי המוזיאון, מפגש עם איש עדות מוותיקי המושבה, צפייה בסרטים היסטוריים, מסמכים ותמונות ממאגר ארכיון "בית ראשונים".