פעילות חינוכית לבתי הספר - כיתות ח': המירוץ למדינה

כיתות ח': המירוץ למדינה


בביקורם במוזיאון נחשפים תלמידי כיתות ח' ליעדי הציונות כפי שבאו לידי ביטוי בהרצליה ולמרכיבי הזהות הציונית והיהודית.

אופי הפעילות לתלמידים הבוגרים הוא בדרך של התנהלות עצמאית במרחב חללי התצוגה שבמוזיאון. התלמידים חוקרים 7 מיעדי הציונות, כפי שהגה אותם חוזה המדינה ד"ר בנימין זאב הרצל.

איש עדות, מראשוני הרצליה, שוזר במהלך הפעילות את ידיעותיו מהאירועים.

פעילות הסיום עוסקת במשמעותו והיבטיו השונים של סמלי המדינה כמייצגים זהות ישראלית.