פעילות חינוכית לבתי הספר - כיתות ו': המסע לעצמאות

כיתות ו': המסע לעצמאות


התלמידים יתוודעו למשמעות טקסי המעבר מילדות לבגרות. בכל התרבויות בעולם מציינים את השלב שבו נער ונערה  נכנסים לעולם המבוגרים. הביטוי של טקסים אלו ביהדות הם בר / בת המצווה כאשר  בקהילות רבות, במשך ההיסטוריה, אפיין גיל זה גם את שלב יציאתם מהבית, לחתונה והקמה של בית חדש.

התלמידים יעברו מסע  באמצעות משימות הרפתקאות ילדות אופייניות בעיר הצעירה הרצליה שלפני קום המדינה. התלמידים יחוו למידה משמעותית תוך כדי פיתוח תהליכים של שיח קבוצתי, פתרון בעיות ועיסוק בסוגיות מחייהם של הילדים אז וכיום.

במהלך הפעילות התלמידים מקבלים מחברת ובה 8 משימות שונות במוזיאון. באמצעות תמונות, חפצים, חידות יחקרו התלמידים את החוויה של "ילדות הרצליינית" עד קום המדינה.