פעילות חינוכית לבתי הספר - כיתות ו': ערכי הציונות בהרצליה

כיתות ו': ערכי הציונות בהרצליה


הערכים לפיהם פעלו המתיישבים במושבה הרצליה ונגיעה בערכינו היום עומדים בבסיס ביקור במוזיאון בכיתות ו'.

בתחילת הפעילות מסיירים התלמידים במוזיאון  עם איש עדות, מבני הרצליה הוותיקים, ומקבלים באמצעות המוצגים במוזיאון הסבר על פעילות "ההגנה" ו"ההעפלה" בהרצליה. הווי התושבים והערכים לאורם פעלו, באים לידי ביטוי במודעות מארכיון המוזיאון. בסיום הפעילות יוצרים התלמידים תוצר חזותי המסמל ערך משמעותי לנו כעם.

בחלקו השני של היום התלמידים יוצרים ביטוי ייחודי שלהם על הערכים שנחשפו אליהם בפעילות. בסיום היום ניתנת למורה "כיפת ערכים" כיתתית, להמשך התייחסות בכיתה.