ארכיון בית ראשונים

הארכיון לתולדות העיר הרצליה במוזיאון "בית ראשונים" נועד לתעד, לשמר ולהנציח את קורותיה של הרצליה מראשית הקמתה כמושבה בשנת 1924 ועד לשנת 1960, השנה בה הרצליה הוכרזה כעיר.

עבודת הארכיון מבוססת על כמה מרכיבים:

  1. איסוף החומרים: מארכיון העירייה ומאנשים פרטיים כגון משפחות וותיקי העיר וצאצאיהן.
  2. שימור פיזי של החומרים באריזות ומיכלים, בתנאים מבוקרים של טמפ' ולחות.
  3. דיגיטציה – סריקה ממוחשבת: מיון, זיהוי, מספור, רישום, קטלוג, שמירה וניהול באמצעות תכנת מחשב מתאימה.

בארכיון 4 אוספים:

  1. אוסף תיקים (מסמכים וכו')
  2. אוסף תצלומים
  3. אוסף ספרים
  4. אוסף אודיו-וויזואלי.

האוספים כוללים: תעודות, תצלומים, מסמכים, גלויות, מפות, ציורים, מאמרים, קטעי עיתונות.

הארכיון מספק חומרים לתכניות ולפעילות הפדגוגית של כיתות בתי הספר העיר, המתקיימות במוזיאון. בנוסף, הארכיון מטפל בפניות של תושבי העיר, עיתונות, עיריית הרצליה, חוקרים, סטודנטים ותלמידים בעבודותיהם בנושא הרצליה.

ארכיון "בית ראשונים" מבוסס על צוות מתנדבים מסור העושה עבודת קודש במיון החומר, דיגיטציה וקטלוג, וכן במתן אינפורמציה לכלל המבקרים והחוקרים המבקשים לדעת ולחקור את ההיסטוריה של העיר.