צוות המוזיאון

צוות המוזיאון

הילה בראון רינות – מנהלת המוזיאון

רונית מצ'ולסקי דן – ארכיון

תמי גדות – רכזת חינוך ופרוייקטים

ד”ר מרדכי נאור – יועץ היסטורי

הרצל חיו – אב בית

צוות הדרכה:

אורלי זילברמן – רכזת הדרכה

רחל ליפנובסקי – מדריכה

לימור גל – מדריכה

ורד קלמנוביץ – מדריכה

צוות המתנדבים

עשייה ברוכה ביותר נעשית ע"י קבוצת מתנדבים המלווים את המוזיאון לאורך הדרך ומביאה למעורבות קהילתית חשובה. ההתנדבות היא אבן היסוד!

במוזיאון פעילים כ 11 מתנדבים קבועים בכל אחד מתחומי העשייה המוזיאונית: תיעוד, ארכיונאות, שימור, הדרכת תלמידים, חינוך ותרומת מוצגים למקום.

המתנדבים שאינם קבוצה הומוגנית, נמצאים מדי יום במוזיאון. הם משקיעים ממרצם ומזמנם, מצטיינים בדבקות, באמונה עמוקה בהתמדה ובמסירות. הכל למען שימור העבר והעברתו לדורות הבאים.

הם מספרים את סיפורי התקופה ובעזרתם הופכים המוזיאון והארכיון לחוויה של ביקור לימודי המחזקת את זיקתם של בני הנוער והקהל הרחב לסביבתם וארצם.

מתנדבים בהדרכה:

דני גלדין

ציפי ארדן

מתנדבים בארכיון:

ד"ר שושונה שטיפטל

נורית ריכמן

יהודית מולק

גדליה בן שמש

צביקה מילר

יהודה אלכסנדר

אוצר ויועץ היסטורי לתערוכות המוזיאון בהתנדבות:

ד"ר מרדכי נאור

צילום ווידאו בהנתדבות:

אביגדור פוריץ

תרומת מוצגים וכלים לתצוגת הפנים והחוץ:

דני גלדין

מתנדבת משרד:

רויטל גיטלין